Intelligent styring av utebelysning 

Spart energi

Mindre lysforurensning

Sikrere veier

 

Kom i gang

Comlight vinner DALI Zhaga-D4i Awards 2021

Les mer...

Eagle Eye Zhaga

Eagle Eye Zhaga Motion Detection Light Controller er designet Zhaga-armaturer. Eagle Eye Zhaga gir pålitelig deteksjon av biler, syklister og fotgjengere, slik at lysnivået kan justeres etter behov.

Les mer

Eagle Eye 3.0

Eagle Eye 3.0 Motion Detection Light Controller er et stolpe- eller veggmontert bevegelsesdeteksjonssystem basert på radarteknologi. Systemet styrer dimbar LED- driver ved hjelp av DALI, 1-10V eller relékontroll.

Les mer

Comlight Service Management

Comlight tilbyr ende-til-ende Service Management for installasjonen. Vi håndterer alle endringer og modifikasjoner av anlegget på vegne av kunden.

Les mer

Comlight Access

Comlight Access gir tilgang til anlegget med web-tjenester og applikasjoner. Gjennom tjeneste kan anlegget kommisjoneres og endres ved behov. Du kan også ta ut statistikk og få oversikt over besparelser.

Les mer

Comlight Kommisjonering

Vi setter anlegget i drift ved å programmere enhetene, lysnivåer, holdtider og antall lys som skal tennes foran sakte og hurtiggående trafikk.

Les mer

Comlight Radio Commissioning Dongle

Comlight Radio Commissioning Dongle er et verktøy for lokal igangkjøring av Comlight-systemer. Enheten er nødvendig når en Comlight-installasjon blir kommisjonert eller endret uten gateway-tilkobling.

Les mer