Intelligent utebelysning betyr smarte samfunn

Bevegelsesstyrt utebelysning fra Comlight gir deg 100 prosent lyseffekt når du trenger det. Når ingen er på veien dimmes lysene ned til 20 prosent effekt.

 

Siden 2007 har vi utviklet og testet teknologien som gjør dette mulig. I dag bidrar løsningene våre til tryggere samfunn verden over. I tillegg reduserer bevegelsesstyrt veibelysning strømforbruket og lysforurensingen betraktelig.

 

Monteringen av detektorene krever kun ett klikk, og systemet styres enkelt fra din egen datamaskin og kan justeres etter dine behov. Slik kan du ivareta lokalt dyreliv, menneskeliv, miljøet og budsjettene dine.

Veibelysning

Bevegelsesstyrt veibelysning øker trafikksikkerheten, reduserer strømforbruket og bidrar til mindre lysforurensing. High Traffic Mode, støyfiltrering og skreddersøm sikrer at du får akkurat det oppsettet du trenger for optimal og sikker veibelysning.

Sykkel- og gangsti

Myke trafikanter er avhengige av full lyseffekt for å ferdes trygt gjennom hele døgnet. Det får de med bevegelsesstyrte gatelys fra Comlight. Erfaringen vår viser at gatelys på sykkel- og gangstier ofte er dimmet 80 til 90 prosent av tiden, og gir umiddelbare besparelser.

Offentlige arealer

Offentlige rom trenger intelligent lysstyring basert på bevegelsesdeteksjon, ikke bare for å spare energi og miljøet direkte, men for å skape trygghet blant innbyggere og besøkende.

Parkeringsplasser

Er det ikke aktivitet og bevegelse behøver ikke parkeringsplasser å være opplyst med 100 prosent effekt. Intelligente sensorer fra Comlight lyser opp når det er aktivitet, og gir et trygt miljø for både mennesker og biler.

Lufthavner

Lyskastere på lufthavner er kraftige, og du kan spare store summer på å dimme ned til skånsomme 20 prosent når det ikke er aktivitet rundt flyene. Comlight-systemet er helautomatisk og sparer dermed lufthavner for betydelige mengder strøm. De som jobber i tårnet på Haugesund lufthavn forteller også at det er enklere å jobbe på en sikker måte når lysene på flyplassen dimmes.

Næringsparker

Flere bedrifter ønsker å forbedre sitt klimaavtrykk og redusere negative konsekvenser rundt energibruk. Smart lysstyring gir bedrifter godt arbeidslys til arbeidere og besøkende når det trengs, og kan virke avskrekkende for uvedkommende på natten. Det er også et viktig bidrag til en bærekraftig fremtid for alle.

Tur- og skiløyper

Alle ønsker godt opplyste stier når en går eller jogger om kvelden, men det er ingen grunn til å bruke energi på belysning når det ikke er noen til stede. Våre kunder ser ofte hele 90 prosent besparelser med bevegelsesstyrt belysning. Fullt lys og full sikkerhet – samtidig som du sparer energi og miljø.

Sport- og treningsfelt

Bevegelsesstyrt belysning er perfekt for sports- og treningsfelt. Med enkel parametersetting, er Comlight-systemet i stand til å kontrollere flere lamper fra samme deteksjon. Utelysene dimmes automatisk ned når treningsområdet er tomt.

Lyskunst

Bevegelsesdeteksjon åpner nye muligheter for interaktiv kunst. Comlight-sensorer har blitt brukt til kunstapplikasjoner, der deteksjon av bevegelse utløser lyseffekter.

Kontakt oss