Glommastien

"Å bruke smart teknologi på den måten vi gjør, sender et signal om at vi som kommune er oppdatert og følger med, og at vi ser verdien og nytten av ny teknologi." —Aina Kittelsen, prosjektleder for Fredrikstad kommune.

 

Nordmenn elsker å gå på tur. I Fredrikstad er Norges lengste elv en integrert del av kystlandskapet og har vært uvurderlig for utviklingen av byen. Langs begge elvebredder strekker Glomma-stien seg, den sørlige delen stien er styrt av Comlight-systemet.

 

"Alt i alt er omtrent fem kilometer av stien belyst. Vi avsluttet arbeidet akkurat i tide for at kveldene skulle bli mørkere, og det er vi veldig fornøyd med. Å belyse gangstien øker muligheten for bruk om høsten og også om vinteren», sier Aina Kittelsen, prosjektleder for Fredrikstad-rådet.

 

Totalt har det blitt reist 179 stolper med 30 meter avstand, noe som sørger for at utsiktene til å bruke gangstien til turentusiaster, joggere og hundeeiere er bokstavelig talt lysere i høst. Lysene er dempet til 20% når det ikke er aktivitet. Hvis en fotgjenger detekteres tennes nærmeste stolpe sammen med to neste. Dette gir både rikelig med lys og sikkerhet for brukerne av stien.

 

"Vi ønsket å ha gatelys på disse stiene. Etter hvert som prosjektet utviklet seg, kom vi i kontakt med Comlight og konkluderte med at et styringssystem ville være en fornuftig tilnærming. Vi håper på en miljøgevinst, sammen med økt bruk," sier Kittelsen.

 

Kittelsen sier at energieffektivitet var det viktigste miljømessige gevinstmålet, selv om hun ser en annen viktig gevinst - å være forberedt på fremtiden.

Kontakt oss