Treningsfelt med dynamisk belysning

Haugesund kommune mener alvor når det gjelder å ta vare på miljøet. Etter en beslutning om å ikke tillate bruk av gummigranulat til kunstgress, fikk fotballbanen ved Skåredalen skole et nytt banedekke laget av biologisk nedbrytbar kork og kokosnøttmateriale. Men innsatsen stoppet ikke der.

 

Comlight satte opp en intelligent og innovativ lysstyringsløsning for fotballbanen. Løsningen innebar bevegelsessensorer på lysstolpene rundt feltet. Sensorene fungerer synkronisert og autonomt, og øker bare lysnivået når det er aktivitet på banen. Hvis det ikke er aktivitet etter 25 minutter, dempes lysene automatisk.

 

"Dette er et veldig godt eksempel på intelligent belysning. Lyset styres av aktivitet, og systemet fungerer automatisk, helt av seg selv," sier Jan Olav Endrerud, administrerende direktør i Comlight. "Bare å ha fjernstyrt belysning er ikke smart i seg selv. Det er bare å flytte bryteren fra veggen til en app. Vårt system er intelligent, fordi lyset er styrt av tilstedeværelse. Vi ser et veldig interessant marked innen idrettsbaner og mindre treningsområder. "

Kontakt oss