Sykkeltunnel i Amsterdam

Comlight-systemer kan brukes i en rekke installasjoner, for eksempel en midlertidig sykkeltunnel i Amsterdam som også fungerer som et kunstprosjekt. Ingen kan sykle gjennom denne tunnelen uten å se fargene!

 

Den midlertidige tunnelen danner en forbindelse mellom to eksisterende underganger og er opplyst av et Comlight-system utstyrt med et lyshjul styrt med en DMX-kontroller. Comlight-bevegelsessensorsystemet utløser DMX-kontrolleren og sprer lys på  røde og blå overflater på undergangen. Resultatet er at de svarte silhuettene av sykler kastes på veggen som skifter farger. I denne tunnelen er du aldri alene, du er sammen med lyset.

 

Lyshjulene styres ved hjelp av en ekstern DMX-kontroller, og Comlights bevegelsessensorsystem utløser DMX-kontrolleren.

Kontakt oss