Sykkel- og gangvei Riksvei 19

På motorvei 19 mellom Borre og Horten i Norge styrer Comlight-sensorer lyset på en sykkel- og gangsti som går parallelt med motorveien.

 

I denne spesielle installasjonen var utfordringen å opprettholde robust deteksjon av fotgjengere og syklister, mens man unngikk forstyrrelser fra kjøretøyene på veien. Ved å planlegge installasjonshøyder, sensorretning og andre innstillinger, fikk Comlight-sensorene optimale forhold for robuste deteksjoner.

Kontakt oss