Fylkesvei langs Tyrifjorden

Cirka tretti minutter unna Oslo lyser 220 smarte gatelys ni kilometerkilometer av pittoresk vei langs vakre Tyrifjorden i Norge. Comlight leverte denne løsningen, som til da var den største installasjonen i sitt slag i Norge. Comlight-lysstyringssystemet består av radarsensorer på hver lysstolpe. Sensorene oppdager kjøretøy, og belysningen - vanligvis 20% - økes til hele 100%. Når kjøretøyet har passert, dempes lyset ned igjen.

 

«Det som virkelig slår meg er det svært lave antallet tekniske problemer med denne installasjonen, forklarer Ottar Bjørnstad i Statens vegvesen». Bjørnstad er veldig fornøyd med løsningsvalget. "Bortsett fra påliteligheten til installasjonen, er et veldig viktig poeng at vi kan foreta en full nedbetaling av investeringen gjennom energibesparelser på bare fire og et halvt år. Det er utmerket," sier Bjørnstad og avslører at de fleste belysningsinstallasjoner langs veier har en levetid på omtrent 20 år. "Når det gjelder mengde spart energi, snakker vi om omtrent 25 000 kWh per kvartal i den mørke delen av året. Det er ikke bare fordelen med en snillere strømregning som Comlight bringer. For beboerne, har også opplevelsen av nedtonede veglys har vært positivt."

 

"Svarene har ikke vært annet enn positive. Innbyggerne i nærheten av veien forteller oss at lyset er mer behagelig og det er mindre blendende lys. Det er fremdeles nok lys til at de kan føle seg trygge langs veien. Siden trafikken om natten er liten gir det også mindre lysforurensning», sier Bjørnstad.

 

Suksessen med denne installasjonen har også inspirert Statens vegvesen til å implementere Comlight-systemet på andre veistrekninger. Comlight AS tilbyr avansert og pålitelig bevegelsesfølende gatebelysningssystem. Comlight har allerede vunnet en rekke priser for innovasjon og har høstet betydelig medieomtale. 

 

Kontakt oss