Fylkesvei Tengs-Bjerkreim

Mellom Tengs og Bjerkreim har Comlight utstyrt 275 Signify-armaturer med Eagle Eye Zhaga bevegelseskontrollere. Systemet bruker radiokommunikasjon til å sende meldinger til neste lysarmatur, og gir full belysning for trafikantene for maksimal sikkerhet og minimalt energiforbruk. Slik reduserer Comlights smarte belysningsløsning også lysforurensningen, en betydelig negativ effekt av kunstig belysning.

 

Comlight vant kategorien "Beste bruk av Zhaga-D4i" i den første DALI Lighting Awards 27. januar 2021. Zhaga-D4i er et felles sertifiseringsprogram fra DALI Alliance og Zhaga Consortium, som indikerer plug-and-play-interoperabilitet mellom sensorer, kommunikasjonsnoder og armaturer. Zhaga-D4i-økosystemet med belysningsprodukter muliggjør smarte, fremtidssikre LED-armaturer med IoT-tilkobling ved at sensorer med trådløs kommunikasjon enkelt kan legges til armaturene.

 

Juryen mente at Comlights produkt var et utmerket eksempel på Zhaga-D4i i praksis. Med store fordeler, inkludert rask installasjon av kontrolleren; det kreves vanligvis bare 1,5 til 2 minutter per armatur i stedet for 15 minutter for den stolpemonterte versjonen. Høye energibesparelser oppnås, og når vanligvis 70% om natten, selv på en godt trafikkert vei. Systemet gir også nyttigr statistiske- og energidata.

 

DALI Alliance er den globale bransjeorganisasjonen for DALI®, den internasjonalt standardiserte protokollen for digital kommunikasjon mellom lyskontrollenheter. DALI er et varemerke som står for Digital Addressable Lighting Interface.

 

Installasjonen tar bare et minutt.

Kontakt oss